Επιχείρηση, με έδρα σε χώρα της Ευρωπαικής Κοινότητας, μπορεί να έχει στην Ελλάδα αποθήκη, στην οποία σε πρώτη φάση να αποθηκεύει εμπορεύματα, προερχόμενα είτε από τη χώρα της έδρας, είτε από άλλες ενδοκοινοτικές ή τρίτες χώρες (από αγορές) και στη συνέχεια να τα διανέμει σε Έλληνες πελάτες; Μπορεί, η τιμολόγηση να γίνεται από τη χώρα της έδρας και η παράδοση από την αποθήκη στην Ελλάδα; Θεωρείται η πράξη αυτή ενδοκοινοτική παράδοση ή όχι και πως αντιμετωπίζεται από πλευράς ΦΠΑ;  (το ερώτημα, δεν αφορά μόνο το ΦΠΑ, αλλά και την ίδρυση αποθήκης,τη διανομή εμπορευμάτων, την  τιμολόγηση από την έδρα και παρακαλώ για μια ολοκληρωμένη απάντηση). 
Ευχαριστώ.