Καλημέρα

Εταιρεία με έδρα τη Γαλλία επιθυμεί να τοποθετήσει στην Ελλάδα ηλεκτρικά πατίνια- ποδήλατα (ιδιοκτησία της Γαλλικής εταιρείας) και με ειδικό application να χρεώνει τους πολίτες που επιθυμούν να τα χρησιμοποιούν. Επίσης, θα συνάψει και σύμβαση υποστήριξης (service) με Ελληνική εταιρεία.

-Δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά πατίνια- ποδήλατα θα είναι κυριότητας της Γαλλικής εταιρείας, υποχρεούται να ιδρύσει υποκατάστημα Ή εταιρεία στην Ελλάδα ή αρκεί μόνο η λήψη Ελληνικού ΑΦΜ για σκοπούς απόδοσης ΦΠΑ (σύμφωνα με την ΠΟΛ1113/2013 & 1153/2016)?

-Στη περίπτωση που απλά και μόνο ενοικιάσει τα πατίνια-ποδήλατα στον συνεργάτη της στην Ελλάδα για περαιτέρω εκμετάλλευση από αυτόν, θεωρείται ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ?

Ευχαριστώ