Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών ενοικιαζόμενα δωμάτια νοικιάζει οικόπεδο για 16 χρόνια. Στο οικόπεδο αυτό κτίζει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, η άδεια οικοδομής βγήκε στο όνομα της Ο.Ε. τα έξοδα όλα είναι της Ο.Ε. και πήρε και επιδότηση από το ΕΣΠΑ.
1. Αποσβέσεις για το κτίριο θα κάνει η Ο.Ε.;
2. Με τί συντελεστή;
3. Ποια θα είναι η λογιστική και η φορολογική αντιμετώπιση της επιδότησης;