Επιχείρηση με ΚΑΔ 47891000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΄μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ του άρθρου 39? και αν όχι υπάρχει ημερομηνία απόφασης που το απαγορεύει?