Κατά την ανέγερση ξενοδοχείου σε ποια φάση και για ποιες κατηγορίες υπάρχει δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ? Για παράδειγμα, κατά την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (φούρνων, κλιματιστικών, πάγκων κουζίνας ακόμα και επίπλων) , κατά την αγορά δομικών υλικών ή και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας προβλέπεται απαλλαγή από το Φπα?
Η μορφή της εταιρείας που θα ανεγείρει το ξενοδοχείο είναι Ετερόρρυθμη Εταιρεία?