Ιδιώτης αγόρασε ομολογίες εταιρείας εξωτερικού ονομαστικής αξίας 100.000 καταβάλλοντας 115.000. Ταυτόχρονα κατέβαλε και ένα ποσό 6.000 ευρώ για τους δεδουλευμένους τόκους από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την ημερομηνία αγοράς του από τον αρχικό κάτοχο. Η ομολογία αυτή έχει τόκο 10% κάθε χρόνο, ήτοι 10.000. Για τον πρώτο χρόνο ως έσοδα από τόκους θα γραφτούν οι 10.000 ή θα αφαιρεθεί το ποσό που έχει πληρωθεί στον αρχικό κάτοχο ως δεδουλευμένοι τόκοι; Στην περίπτωση που δεν αφαιρείται από το εισόδημα η πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων, υπολογίζεται ως κεφαλαιακή ζημιά με την λήξη της ομολογίας και την πληρωμή του κεφαλαίου; Δηλαδή στη λήξη της ομολογίας θα γραφτεί ζημία 15.000 ή 21.000;