Ατομική επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ μηχανικού συμβάλλεται με την ΔΕΠΑ (Αέριο Αττικής) για να τους παρέχει υπηρεσίες καταγραφής μετρήσεων ενδείξεων από μετρητές αερίου , βάσει ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.Για την υπηρεσία αυτή οι ορκωτοί ελεγκτές της ΔΕΠΑ ζητούν να γίνει παρακράτηση 20% βάσει ΠΟΛ 1120/2014 καθώς όπως υποστηρίζουν η συγκεκριμένη ΠΟΛ είναι ασαφής ως προς το αν η υποχρέωση παρακράτησης πηγάζει από την ιδιότητα του φυσικού προσώπου (μηχανικός) ή από την φύση της υπηρεσίας (καταγραφή μετρήσεων).
Θα ήθελα να μου απαντήσετε αν είναι σωστός ο ισχυρισμός τους , και αν όχι πως μπορεί η ατομική επιχείρηση να απαιτήσει να μην γίνει η παρακράτηση , καθώς δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας.
Ευχαριστώ.