Α.Ε. Ξενοδοχείο μισθώνει από ιδιώτες ή επιτηδευματίες διαμερίσματα ή κατοικίες ή ολόκληρα μικρά ξενοδοχεία αποκλειστικά και μόνο για την διαμονή του προσωπικού του.

Το είδος μίσθωσης είναι ανά περίπτωση Επαγγελματική/εμπορική ή και Αστική (Κατοικίας) , φυσικά με υποβολή και αποδοχή στην ΑΑΔΕ .

Στο τέλος της χρονιάς το ποσό των ενοικίων επιμερίζεται ανάλογα στο προσωπικό ως παροχή σε είδος .

Ερωτήσεις :

1- Πρέπει να γίνει από πλευράς ξενοδοχείου κάποια ενέργεια στο μητρώο της εφορίας ;

2- Σε ποιο λογαριασμό θα καταχωρηθούν τα ενοίκια στον 60.02.01 Έξοδα στεγάσεως (π.χ. κατοικιών) ή στον 62.04.01 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων ;

3- Ποιόν κωδικό πρέπει να ενημερώσουν στο Ε3 , α ) τον E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές ή τον β) E3_585_014 – Ενοίκια ;

4- Στο Ε3 στον πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 . ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αν ναι με τι χαρακτηρισμό εγκατάστασης ;

5- Και ποιος ο χειρισμός στα my DATA κατά την λήψη αν ο εκμισθωτής είναι επιτηδευματίας ή κατά την διαβίβαση αν ο εκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο ;

Παρακαλώ στην απάντηση να γίνεται αναφορά τόσο στο λογιστικό όσο και στο φορολογικό ισοζύγιο .