Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται , με τον όρο η επιχείρηση να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.Αν η επιχειρηση δεν εχει προσωπικο είναι μηδέν, 01/09/20 και εξακολουθεί να μην έχει μέχρι το 03/21 επιστρεφεται το 50% ή όχι ?