Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα και πάλι:

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων της επιστρεπτέας για όσες αιτηθούν με το προσωρινό πλαίσιο για να χαρακτηριστεί η οντότητα σύμφωνα με ΓΔΟΥ 281/2020 πρέπει να τηρεί τα κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις;

Επίσης οι παρακάτω περιπτώσεις επιχειρήσεων που στις 31/12/2019 ίσχυαν τα παρακάτω, σε κατηγορία θα μπουν :

Α) προσωπικό 35 άτομα με τζίρο 15.000.000 και ενεργητικό 9.000.000 = μικρή ή μεσαία ;
Β) προσωπικό 15 ατομα με τζιρο και ενεργητικό κάτω απο 2.000.000 = πολύ μικρή ή μικρή ;
Γ) προσωπικό 100 ατομα με τζίρο 3.000.000 και ενεργητικό 2.000.0000 , τι θα είναι ;

Πόσα και ποια κριτήρια πρέπει να ισχύουν ;