Ομόρρυθμη εταιρία με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών internet ΚΑΔ: 61.20.40 - Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών εμπίμπτει στις διατάξεις της 1002/2013;

Η εταιρία αγοράζει δεδομένα (data) internet από τον ΟΤΕ και τα μεταπωλεί σε ιδιώτες (συνδέσεις internet)