Σύμφωνα με τον 4308/24-11-2014 μία από τις κατηγορίες των οντοτήτωνείναι και αυτή των πολύ μικρών του ΑΡΘ.1 ΠΑΡ.2γ με απλογραφικά βιβλία.

Σε αυτήν την κατηγορία κατάσταση Ισολογισμού δεν υπάρχει .Με βάση την ΜΑΣΚΑ ανάρτησης στο ΓΕΜΗ τέτοια κατηγορία δεν προβλέπετε και παραπέμπει αυτού του είδους τις εταιρείες να συμπληρώσουν στοιχεία ισολογισμού ενώ είναι υποχρεωμένες μόνο για κατάσταση αποτελεσμάτων.

Τελικά είναι υποχρεωμένες φέτος σύμφωνα με τον νέο 4403/2016 να αναρτήσουν-δημοσιευσουν Β.6 τόσο αυτές δηλ, οι πολύ Μικρές όσο (ΟΕ-ΕΕ Αρθ.1 ΠΑΡ.2Γ) 1.500.000,00 (ΟΕ-ΕΕ Αρθ.1 ΠΑΡ.2Γ) από φέτος η από το 2016 και μετά .Τι θα Κάνουμε ?