Παρακαλώ για την άμεση απάντηση σας στο εξής ερώτημα :

Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία πρόκειται να προκαταβάλει ( μέχρι τα Χριστούγεννα του 2020) τον ΕΦΚΑ του 2021. Το ποσό αυτό εκπίπτει από τα έσοδα της χρήσης του 2020;