ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΛΛΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΌΓΙΑ.