1) Επισιτιστική εποχιακή επιχείρηση που έθεσε σε αναστολή το προσωπικό της και το απασχολεί με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε ποιο άρθρο της εγκυκλίου 39 του ΕΦΚΑ εντάσσεται για την περίοδο της αναστολής και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο? Το κεφάλαιο Β αφορά μόνο ξενοδοχεία ? Και επίσης με δεδομένο ότι σχεδόν όλος ο τζίρος του 2019 ήταν στο τρίτο τρίμηνο, λογικά για τον Ιούλιο εντάσσεται στο άρθρο Δ (Τον Ιούλιο δεν είχε θέσει σε αναστολή)?
2) Εποχιακή επισιτιστική επιχείρηση που λειτούργησε όλο το καλοκαίρι (χωρίς αναστολές) έχοντας όλους τους εργαζόμενους απασχολούμενους με μερική απασχόληση και είχε επίσης το 2019 σχεδόν όλο το τζίρο στο τρίτο τρίμηνο του 2019 εντάσσεται στο κεφάλαιο Δ ή στο κεφάλαιο Γ?