Ξενοδοχείο προσέλαβε εργαζόμενη που απασχόλησε και πέρυσι με ΜΕΡΙΚΗ απασχόληση την οποία λόγω των συνθηκών έθεσε σε αναστολή. Σε πιο κεφάλαιο της εγκυκλίου 39 του ΕΦΚΑ να εντάξω?