Εταιρία εκμετάλλευσης αυτόματων πωλητών εκδίδει συνενωμένο δελτίο αποστολής -απόδειξη λιανικής πώλησης κατά την φόρτωση του αυτόματου πωλητή με εμπορεύματα, τα οποία εμπορεύματα διακινούντα αρχικώς με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής από την έδρα της εταιρίας προς την εγκατάσταση που βρίσκεται ο αυτόματος πωλητής.

Το εν λόγω συνενωμένο δελτίο αποστολής -απόδειξη λιανικής πώλησης δεν έχει σήμανση από φορολογικό μηχανισμό γιατί αφορά πωλήσεις που γίνονται εκτός έδρας.

Η εν λόγω εταιρία μπορεί από 01/11/2020 να λειτουργήσει χωρίς φορολογικό μηχανισμό εκδίδοντας το δελτίο αποστολής-απόδειξη λιανικής πώλησης χωρίς QR CODE και να μην έχει πρόβλημα με την κείμενη νομοθεσία;