Ένας πολιτιστικός χορευτικός σύλλογος θέλει να διοργανώσει ένα σεμινάριο που θα κλείσει με χοροεσπερίδα. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα διδάξουν χοροδιδάσκαλοι μέλη του συλλόγου αλλά και άλλων συλλόγων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν είτε σε όλο το πακέτο (διδασκαλία και εσπερίδα) είτε μόνο στην χοροεσπερίδα. Κατά την διάρκεια της χρονιάς δεν έχει γίνει άλλη χοροεσπερίδα για την σύσφιξη των μελών του συλλόγου. Στην χοροεσπερίδα συμπεριλαμβάνεται φαγητό και ποτό, καθώς και ζωντανή μουσική.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο/ χοροεσπερίδα υπόκειται σε ΦΠΑ; Πρέπει να γίνει κάποια διαδικασία στην τοπική ΔΟΥ για να χορηγηθεί απαλλακτικό του ΦΠΑ για την συγκεκριμένη εκδήλωση; Για την συμμετοχή πρέπει να κοπεί Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης; Ισχύει κάτι διαφορετικό για συμμετέχοντες μη μέλη του συλλόγου; Οι χοροδιδάσκαλοι αν θα πληρωθούν μπορεί αυτό να γίνει με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης; (δεν είναι επαγγελματίες). Τα έσοδα του συλλόγου υπόκεινται στην φορολογία εισοδήματος;

(σημείωση: Η εκδήλωση μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται για να προάγει τους σκοπούς του συλλόγου)