Ξενοδοχειακή επιχείρηση (Α.Ε.) διαθέτει εντός του ξενοδοχείου της αυτόματους πωλητές τροφίμων – ποτών. Τα εν λόγω αγαθά (πατατάκια, αναψυκτικά κ.λπ. )πωλούνται όπως είναι αυτούσια, εντός της συσκευασίας τους, χωρίς να υφίστανται προηγούμενα από το μηχάνημα / αυτόματο πωλητή κάποια επεξεργασία (π.χ. δεν πωλείται καφές ο οποίος να παρασκευάζεται από το μηχάνημα με βάση κάποιες επιλογές που κάνει ο πελάτης (είδος καφέ, ποσότητα ζάχαρης κ.λπ.).

Τα εν λόγω μηχανήματα / αυτόματοι πωλητές είναι ιδιόκτητα και εφοδιάζονται από την ιδιά την επιχείρηση και όχι από τρίτους .

Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση (Α.Ε.) διαθέτει εντός του ξενοδοχείου της και Σούπερ Μαρκετ. Κάποια από τα αγαθά που αγοράζει από τρίτους / προμηθευτές, τα διαθέτει στους πελάτες της μέσω του εν λόγω Σούπερ Μαρκετ και κάποια άλλα τα διαθέτει σε αυτούς μέσω των εν λόγω αυτόματων πωλητών.

1) Με ποιο τρόπο θα γίνεται ο εφοδιασμός των ιδιόκτητων αυτών μηχανήματων από το ξενοδοχείο? Σε κάποια βιβλία έχω διαβάσει ότι κάθε φορά που θα εφοδιάζεται ο αυτόματος πωλητής , θα πρέπει να εκδίδεται σχετικό Δελτίο αποστολής. Είναι νόμιμο αυτό ? Είναι νόμιμο (και λογικό) να εκδίδει το ξενοδοχείο, Δελτίο αποστολής στον εαυτό του (εκδότης και λήπτης του Δελτίου αποστολής να είναι η ίδια εταιρία)? Τονίζω ότι τα εν λόγω μηχανήματα είναι ιδιόκτητα και βρίσκονται εντός της εγκατάστασης της επιχείρησης.


2) Όσον αφορά τα έσοδα , πως θα υπολογίζονται-τιμολογούνται αυτά ? Σύμφωνα με κάποιους, θα τιμολογούνται με βάση τα αγαθά με τα οποία θα επανατροφοδοτείται το μηχάνημα κάθε φορά. Είναι όμως αυτό λογικό ? Το ξενοδοχείο μπορεί στην φάση της επανατροφοδοτησης, να εφοδιάσει τον αυτόματο πωλητή με περισσότερα ή λιγότερα αγαθά από την προηγούμενη τροφοδοσία , ανάλογα με τις ανάγκης της….. Μπορούμε να τιμολογούμε το ποσό των χρημάτων που υπάρχουν κάθε φορά στον κερματοδέκτη του μηχανήματος (στην περίπτωση αυτή , πως μπορούμε να αποδείξουμε ποιο είναι το αληθινό ποσό των εσοδών?) ?

3)Το ξενοδοχείο, για τα έσοδα λιανικής, εκδίδει αποδείξεις από Η/Υ με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ. Για τα λιανικά έσοδα από αυτομάτους πωλητές : Α) τι φορολογικό παραστατικό θα πρέπει να εκδίδει ? Β) Μπορεί να είναι χειρόγραφο ή θα πρέπει να είναι από Η/Υ ? Γ) Εάν θα είναι από Η/Υ, πρέπει να έχει σήμανση ή όχι? Δ) το εν λόγω φορολογικό στοιχείο θα πρέπει να έχει κάποιο επιπλέον ειδικό περιεχόμενο π.χ. στοιχεία ταυτότητας μηχανήματος, αξία κερμάτων που θα βρεθούν στον κερματοδέκτη, είδη – ποσότητες πωλούμενων αγαθών αναλυτικά, ενδείξεις σχετικού μετρητή (εάν υπάρχει τέτοιος μετρητής στο εν λόγω μηχάνημα ) κ.λπ. ?

4) Υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των αυτομάτων πωλητών στην εφορία ή όχι?
Προσοχή : με ενδιαφέρει εάν υπάρχει κάποια σχετική υποχρέωση από κάποιο νόμο και όχι εάν θα ήταν ‘’σκόπιμο ‘’ να γίνει σχετική δήλωση- γνωστοποίηση.

5) Χρειάζεται κάποια ειδική άδεια για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών τροφίμων – ποτών σε κάποια εγκατάσταση και εάν ναι, από ποια υπηρεσία (π.χ. ΟΤΑ, ΔΗΜΟ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ κ.λπ.) του Ελληνικού Δημοσίου ?

6) Έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή τα της εγκυκλίου Γ1β/106842/30.1.2015 του υπουργείου υγείας?