Ελληνική ΑΕ εκμετάλλευσης ακινήτων πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική συνέλευσή της τον Αύγουστο .Τον Σεπτέμβριο αποφασίζει να πωλήσει το μοναδικό ακίνητό της μετά από έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της με αυξημένη απαρτία .
Παρακαλώ ενημερώστε με για τα παρακάτω
-Μπορεί να συγκληθεί εντός του Οκτωβρίου νέα έκτακτη Γ.Σ. που να αποφασίσει την διανομή μερισμάτων προερχομένων τόσο από τα κέρδη της πώλησης του ακινήτου όσο και αδιάθετα κέρδη προηγουμένων ετών ?
-Μπορεί να πχ τον Νοέμβριο να συγκληθεί εκ νέου έκτακτη Γ.Σ. και να αποφασίσει την μείωση κεφαλαίου και απόδοσή του στους μετόχους της ? Σημειωτέον ότι το Μετοχικό της κεφάλαιο έχει σχηματιστεί από καταβολές μετρητών , από εισφορά γης και από αποθεματικά αναπροσαρμογών του ακινήτου με την τελευταία να λαμβάνει χώρα το 2014 . Οφείλεται φόρος εισοδήματος για τα ποσά αυτά κατά την καταβολή ? Μπορεί η καταβολή να γίνει εν μέρει με τραπεζική κατάθεση και εν μέρει με μετρητά ?
-Τέλος μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα πχ εντός του Δεκεμβρίου να συγκληθεί και πάλι η Γ. Σ. και να αποφασίσει την λύση της εταιρείας . Υπάρχει δηλαδή κάποιος περιορισμός στην συχνότητα σύγκλησης της Γ.Σ. αλλά και την θεματολογία της ?
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων