Ανώνυμη εταιρεία ολοκλήρωσε τις διατυπώσεις δημοσίευσης για την τακτική γενική συνέλευση της στις 20 Σεπτέμβριου 2015 , ημέρα βουλευτικών εκλογών . Ο καθορισμός της γενικής συνέλευσης καθώς και η διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρωθήκαν πριν αποφασιστεί η διενέργεια των βουλευτικών εκλογών . Υπάρχει πρόβλημα ακυρότητας της Γενικής Συνέλευσης ?
Θα πρέπει να ορίσει νέα ημερομηνία ? και να επαναληφθούν οι διαδικασίες δημοσίευσης νέας πρόσκλησης ? Παρακαλώ για άμεση απάντηση .