Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την επιστρεπτέα προκαταβολή υπάρχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού ή αρκεί η εγγραφή στα βιβλία ?