ΣΕ ΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ???

ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 800,00 ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Β,Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.