Μέρος των επιστρεπτέων προκαταβολών υπό προϋποθέσεις , δεν επιστρέφεται. Σο ποια χρονική στιγμή και σε ποιον λογαριασμό θα απεικονισθούν τα ποσά αυτά ;