Ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να λάβει είσπραξη επιχορήγησης απο τον Ν.4399 το ποσό των 35.000,00ευρώ.Θα ήθελα να μου απαντήσετε τα εξής:

α.ποιες θα είναι οι λογιστικές εγγραφές με βάση τα ΕΛΠ για την είσπραξη της επιχορήγησης,

β.Η επιχορήγηση θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού? ή σαν υποχρέωση στο παθητικό?

γ.θα πρέπει στο τέλος της χρονιάς να κάνω κάτι με τις αποσβέσεις των συγκεκριμένων παγίων ,θα πρέπει να μεταφέρω αναλογία στα έσοδα ?Εάν ναι, θα ήθελα να μου γράψετε τις λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης.