Σύντομο ιστορικό – Δεδομένα Εταιρία νομικής μορφής ΜΙΚΕ , έκανε έναρξη εργασιών τον 11ο του 2013 με κύρια δραστηριότητα : 41202001 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΑΝΕΡΓΕΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ) Η συγκεκριμένη εταιρία την 30/10/2013 εντάχθηκε στα πλαίσια προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης-τουρισμού-εμπορίου-υπηρεσιών ΕΣΠΑ2007-2013. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά ανακαίνιση ήδη υφιστάμενου κτιρίου κ επέκταση του. (νέα εγκατάσταση). Ο χώρος που γίνεται η επένδυση (ήδη υφιστάμενο κτίριο κ νέο) είναι μισθωμένος από ιδιώτη με μηνιαίο μίσθωμα , το οποίο καταβάλλεται από την επιχείρηση. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από εργολάβους – τεχνικούς ,με ξεχωριστό εργολαβικό συμφωνητικό για κάθε εργασία που πραγματοποιείται . (σκυροδέματα, αλουμίνια, ξυλουργικές εργασίες κτλ). Έως και σήμερα οι λογιστικές καταχωρήσεις που αφορούν το κατασκευαστικό κομμάτι (νέες εγκαταστάσεις-ανακαίνιση) γίνονταν ως εξής: Χρέωση λογαριασμού 15.01.01 : Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρ. Τεχν . έργα υπό εκτέλεση Χρέωση του λογαριασμού 54.00.28 : ΦΠΑ παγίων στοιχείων Πίστωση προμηθευτή 50.00.00 Μια άλλη λογιστική προσέγγιση είναι η εξής : Τα υλικά που αγοράζονται κ οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανακαίνιση κ την επέκταση του κτιρίου να παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 20-65 κ στη συνέχεια στο τέλος της χρήσης να προσδιορίζεται το κόστος που πραγματοποιείται για την ανακαίνιση κ επέκταση του παγίου στοιχείου κ να χρεώνεται ο λογαριασμός 15.01.01 και να πιστώνεται ο λογαριασμός 78.00 . Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση κ η κατασκευή του κτιρίου μέχρι το τέλος της χρήσης να μεταφέρεται κ στην επόμενη χρήση στον 15.01.00 κ όταν ολοκληρωθεί να μεταφερθεί στους λογαριασμούς 11-14 . Δεδομένου των ως άνω θα σας παρακαλούσα όπως μας απαντήσετε για τον ορθό τρόπο λογιστικής απεικόνισης των γεγονότων με βάση τις άνω επισημάνσεις.