Καλημέρα ,

Ήθελα να σας ρωτήσω , όταν υπάρχει από το 2015 παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος για εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής και η πράξη εντολής έρευνας ελέγχου εκδόθηκε 2020.

α) για το φορολογικό σκέλος , τι ισχύει με τις παραγραφές ? έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εξηγήσεις για τα έτη 2012 έως 2013 τα οποία έχουν παραγραφεί φορολογικά ? Γιατί ο έλεγχος αναφέρει ότι μπορεί να πάει και πιο πίσω αν χρειαστεί? Η χρονική περίοδος που ζητάνε είναι από το 1995-2017 αλλά οι καταστάσεις για παροχή πληροφοριών αρχικά είναι από το 2012-2017

β) για το ποινικό σκέλος τι ισχύει?

σας ευχαριστώ πολύ