1. ΑΝΕΛΕΓΧΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 (ΟΙΚ.2007) ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ . ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ ΣΤΙΣ 21/10/15 ΠΑΡ.7 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, τα βιβλία και τα στοιχεία των διαχειριστικών χρήσεων έως και το 2007 που παραγράφονταν την 31.12.2013, καθώς και της χρήσης 2008 που παραγραφόταν την 31.12.2014, είτε πρόκειται για ανέλεγκτες υποθέσεις είτε για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί ή περαιωθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση και έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής, δύνανται να καταστραφούν εφόσον δε συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος παράτασης ή μεγαλύτερης παραγραφής όπως αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΛ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 ?? ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ή ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) ??
2. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ = ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΕΣ -ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΞΟΔΑ ΚΛΠ ,ΑΛΛΑ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΣΥΝΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΤΟΚΟΙ&ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΚΛΠ ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ???