Ελευθερος επαγγελματίας (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ο οποίος έχει τις προυποθέσεις να υπαχθεί στη φορολογία εισόδηματος του αρθρου 12 παρ. 2 περ. στ του ΚΦΕ (Επαγγελματική έδρα ίδια με την κατοικία, 2 εργοδότες με τους οποιους έχει συμβασεις) έχει επιπλέον εισόδημα που προέρχεται από διαιτησία σε αγώνες καλαθοσφαίρισης. H βεβαίωση του εισοδήματος του από την πρώτη περίπτωση έχει σταλεί ως: Άρθρο 64§1 περ. δ΄ εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, και η βεβαίωση για τη δεύτερη περίπτωση (διαιτησία) έχει σταλεί ως : Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων κ.λ.π) και είναι προσυμπληρωμένα στον κωδικό 403 του Ε1.

Μπορεί με βάση τα παραπάνω εισοδήματα να φορολογηθεί , για τα εισοδήματα που προέρχονται από το ελεύθερο επάγγελμα ως μηχανικός , με την κλίμακα των μισθωτών και όχι με την κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας ή λογω της ύπαρξης και του εισοδήματος από την διαιτησιά υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα θα φορολογηθούν με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας;
Ποιοι κωδικοί θα πρέπει να σημπληρωθούν στο Ε1 με βάση τα εισοδήματα του;