Τιθεται το ερώτημα:

Μηχανικός, με Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, (τήρηση απλογραφικών βιβλίων) είναι μέτοχος και μέλος ΔΣ σε δυο ΑΕ (και οι δυο ιδιότητες και στις δυο ΑΕ).

Προς τις ΑΕ, εκδίδει ΤΠΥ για εκπόνηση υπηρεσιών (μελέτη, επίβλεψη εργασιών κλπ).

Δεν έχει άλλα έσοδα.

α) Υπόκειται σε προκαταβολή βάσει του Α69 (4%, 10%), ή παρακράτηση βάσει του Α64δ Ν.4172/13 (20%)?

β) Βάσει του Α12στ Ν.4172/13 (μέχρι 3 πελάτες), εμπίπτει στην φορολόγηση του ΄ως μισθωτού.

Μήπως η ιδιότητά του μετόχου ή/και του μέλους ΔΣ, αναιρεί την ουσία των ευεργετικών διατάξεων του εν λόγω άρθρου (για τους παρέχοντες υπηρεσίες με μπλοκακια)?

Δεν έχω εντοπίσει σχετικές διατάξεις (υπό μορφή νομοθετημάτων ή ερμηνευτικών εγκυκλίων του Ν.4172) που να θίγουν το εν λόγω θέμα.

Παρακαλώ για την ταχύτερη δυνατή απόκρισή σας.

Με εκτίμηση