ασφαλισμένος σε ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) ΠΑΛΑΙΟΣ (ΠΡΙΝ 31/12/1992) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και ομμόρυθμος εταίρος σε ετερόρυθμη εταιρεία
Τροποποίση του καταστατικού 11/08/2016 για μεταβίβαση μεριδίων . Στο ΟΑΕΕ μας είπαν
να κάνω αιτηση εξαιρεσης δια φορετικά θα πρεπει να πληρωνω και να πληρωσω για μια πενταετια από την ισχυ νομου ν. 3863/2010/παρ3 και
τροποποιηση ν.3996/2011αρθρο 60. για παραλληλη ασφαλιση ΕΤΑΑΑ και ΟΑΕΕ.

Πρεπει να προσκομισω βεβαιωση ΕΤΑΑ οτι ειμαι ασφαλισμένος και
βεβαιωση συναφειας ΤΕΕ.

Σκοπος εταιρειας καταστατικού
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι η πώληση, λιανική και χονδρική ειδών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ωρολογίων, πάσης φύσεως μπαταριών, συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού, προϊόντων λογισμικού ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιγνιδιών, και ειδών συναφών τεχνολογιών, καθώς επίσης και εξαρτημάτων, αναλωσίμων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω. Η επισκευή των ανωτέρω ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και internet (συνδέσεις, service κτλ) καθώς και υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας καθώς και οτιδήποτε κριθεί σκόπιμο από τους εταίρους χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος
καδ 52450000 κυρια
καδ 52480000 δευτερ
καδ 52720000
καδ 64201300
καδ 64220701

η ερώτηση είναι : πρέπει να είχαν πληρώνει δύο ασφάλειες? οαεε και τσιμδε? η πρώτη ασφάλεια ήταν στο τσμέδε . η εταιρεια ιδρύθηκε το ετος 2007. έπρεπε να κάνει δύο ασφάλειες? είχε πάντα την ατομική και την έχει ακόμα - πως μπορεί να γίνει να μην πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια τον ΟΑΕΕ?