Ανώνυμη Ιατρική Εταιρία που ασχολείται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
πουλάει ιατρικά μηχανήματα λόγω παλαιότητας και τα αντικαθιστά με νέα( κλίβανοι, μικροσκόπια κτλ.).
Όταν έγινε η αγορά των μηχανημάτων αυτών δεν είχε εκπέσει ΦΠΑ καθώς λόγω του ότι είναι Ιατρική εταιρία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.
Με την πώληση τώρα των μηχανημάτων αυτών σε γιατρούς, εταιρίες κτλ., εκδίδοντας τιμολόγιο πώλησης θα χρεώσει ΦΠΑ ή έχει κάποιο χαρτόσημο;
(Έγινε και μία πώληση επίπλου σε ιδιώτη, αυτό υπάγεται σε ΦΠΑ ή χαρτόσημο;)