Ανώνυμη Εταιρεία συσκευασίας νωπών αγροτικών προϊόντων της  οποίας οι πωλήσεις κατά ποσοστό 95% και άνω αποτελούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις,  χρησιμοποιεί το ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής  ΦΠΑ για την αγορά  νωπών αγροτικών προϊόντων και υλικών συσκευασίας. Η εταιρεία διαθέτει δικά της φορτηγά αυτοκίνητα με τα οποία μεταφέρει τα νωπά αγροτικά προϊόντα στις εγκαταστάσεις της για συσκευασία. Ερωτάται αν η εταιρεία έχει την δυνατότητα να εκδώσει ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής ΦΠΑ κατά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα παραπάνω ιδιόκτητα φορτηγά  τα οποία χρησιμοποιεί για την μεταφορά των αγροτικών προϊόντων  από το αγρόκτημα του παραγωγού στις εγκαταστάσεις της.