Σε ΙΚΕ με δυο εταίρους ο ένας εξ αυτών είναι διαχειριστής και πληρώνει εισφορές ως διαχειριστής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου .
Ύστερα από απόφαση των εταίρων που γράφτηκε στο ενιαίο βιβλίο πρακτικών και διαχείρισης , θα δίνεται αμοιβή διαχείρισης στον διαχειριστή 400,00 τον μήνα από την εταιρεία .
Ερωτήσεις :
1) Αυτή η αμοιβή υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και αν ναι σε τι ύψος και με ποιό τρόπο ;
2) Η αμοιβή αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά ως έκπτωση από το εισόδημα της εταιρείας ;
3) Αλλάζει κάτι ( σε σχέση με τα δυο παραπάνω ερωτήματα ) αν η αμοιβή διαχείρισης αφορά εταίρο/διαχειριστή σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ ;
Ευχαριστώ πολύ .