Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Αμοιβή Διαχειριστή ΙΚΕ

Παρακαλώ ποιες ειναι οι απαιτούμενες ενέργειες για να οριστεί διαχειριστική αμοιβή σε ΙΚΕ?
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 43 - 120 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/2012) περιγράφεται η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.). Σύμφωνα με αυτές η εταιρεία είναι κεφαλαιουχική και υπόκειται σε διατάξεις δημοσιότητας του καταστατικού της στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου καθώς και σε δημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων.

Στο καταστατικό ορίζεται ο τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Κύριος υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της εταιρείας είναι ο διαχειριστής ο οποίος ορίζεται μετά από καταστατική συνέλευση και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν’ γένει επιδίωξη του σκοπού της.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4072/2012, οι διαχειριστές ΙΚΕ είναι φυσικά πρόσωπα, μέλη ή όχι της ΙΚΕ που ορίζονται με το καταστατικό ή απόφαση των εταίρων.

Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό ή απόφαση των εταίρων (παρ. 5 άρθρου 64 Ν.4072/2012).

 

2. Ο διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να είναι εντός του εταιρικού σχήματος ή όχι, υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση το άρθρο 39 του Ν.4387/2016 . Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγεται και ο μοναδικός εταίρος της επιχείρησης. Πέραν τούτου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ασφάλισης των υπολοίπων εταίρων της επιχείρησης. 

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές ΙΚΕ καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) βάσει της διαχειριστικής αμοιβής (όχι Α.Π.Δ.).

Αν δεν ορίζεται απο το καταστατικό συγκεκριμένη διαχειριστική αμοιβή,
χρειάζεται τροποποίηση καταστατικού και υποβολή αίτησης στο ΓΕΜΗ εαν με έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασιστεί διαχειριστική αμοιβή?

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης