Καλησπέρα σας,
Επιχείρηση καταβάλλει για λογ/σμο υπαλλήλου της τα ασφάλιστρα για ατομικό συμβόλαιο (το συμβόλαιο εκδίδεται στο όνομα του υπαλλήλου όχι της εταιρείας) και θα ήθελα την άποψη σας για τον χειρισμό της συγκεκριμένης παροχής.

Ποιά άρθα του Ν. 4172/2013 έχουν εφαρμογή για το συγκεκριμένο ποσό καθώς δεν πρόκειται για ομαδικό συμβόλαιο και δεν εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας?
Έχει εφαρμογή η παρ. 13, περ.1 του ίδιου νόμου (δηλαδή ισχύει η απαλλαγή των 300 Ευρώ στο σύνολο του συμβολαίου), ή υπερισχύει η παρ. 14 περ. ια, ή έχουν εφαρμογή και οι δύο παράγραφοι.

Έστω, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αξίας 1.900 Ευρώ, πως θα υπολογιστεί η παροχή? 1900-300 = 1600 ή 1900-1500=400 ή 1900-1500-300=100 Ευρώ.

Επίσης, θα ήθελα την γνώμη σας ως προς την φορολογία εισοδήματος. Η επιχείρηση θα πρέπει να αναμορφώσει το ποσό καθώς το παραστατικό δεν εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας?

Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας