Σε μία οε(απλογραφικά) με 2 εταίρους,ο ένας διαχειριστής,που επιθυμούν να κάνουν και οι 2 ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μπορούν να εκπέσουν οι εν λόγο δαπάνες απο την εταιρεία?Και αν ναι με ποιο τρόπο(απλά καταχώρηση ή παροχή σε είδος).Σκοπός του ερωτήματος μου είναι η συμβουλή που θα δώσω προς τον πελάτη να μου παρέχει ασφάλεια σε περιπτωση τυχόν ελέγχου.