Καλημέρα σας ,

1. Κοινοπραξία εργοταξίου με έδρα την Αθήνα και το έργο στην ΚΩ με έναρξη ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ στην ΚΩ θα εκδίδει το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ στον πελάτη με ΦΠΑ 17% ?

2. Οι προμηθευτές της Κοινοπραξίας που στέλνουν υλικά στην ΚΩ θα εκδίδουν τιμολόγια με ΦΠΑ 17% ?

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών (λογιστικό γραφείο) θα εκδίδει με ΦΠΑ 17% ?

4. Δύναται η Κ/Ξ να τιμολογεί με ΦΠΑ 17% τον πελάτη της εφόσον έχει εγκατάσταση εργοτάξιο στην ΚΩ ή πρέπει να κάνει υποκατάστημα ?

Ευχαριστώ