Μετά την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης των χειρόγραφων παραστατικών στην εφορία,
αγοράζω τα παραστατικά μου,τα αριθμώ όπως και πρίν και τα χρησιμοποιώ κατά τα γνωστά.Ενιαία συνεχόμενη αρίθμηση.

Μέσα σ αυτά τα πλάισια,έκοψα σε πελάτη (Δημόσιο Νοσοκομείο) ΤΔΑ χειρόγραφο,δυο σελίδων,
με την ένδειξη απο μεταφορά,σε μεταφορά,και με την ένδειξη σελιδα 1 απο 2 και 2 απο 2,συνολο δε γενικό στην Δευτερη σελίδα.Σε στέλεχος ήδη έτοιμο αριθμημένο χειρόγραφο. Τιμολόγιο κομμένο τον Μάρτιο/2015 και με τα πράγματα παραδομένα απο τότε.

Τώρα,Ιούλιο Μήνα μου Δήλωσε ότι δεν θέλει να πληρώσει το τιμολόγιο γιατι δεν εγκρίνει την αρίθμηση.

Υπάρχει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος που να μπορώ να του παρουσιάσω για να υποστηρίξω την δουλειά μου ?
Η είμαι τόσο λάθος?