Καλημέρα,

Σχετικά με έλεγχο του Α (φυσικου προσώπου) .

Οι δηλώσεις του Α , 2007-2012 –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ- θεωρούνται ειλικρινείς (εφόσον έχουν ελεγχθεί ή παραγραφεί).
Η εφορία διενεργεί έλεγχο χρήσεων 2013-2014 για το φυσικό πρόσωπο που είναι μέτοχος σε δύο εταιρείες.(μία Α.Ε και μία ΕΠΕ).

Η εφοριακός-με το σημείωμα - επανέρχεται στις δηλώσεις του 2008 και 2012 και συντάσσοντας νέο πίνακα αναφέρει τις αυξήσεις κεφαλαίου που μειωνουν το διαθέσιμο κεφάλαιο και βγάζει νέο διαθέσιμο κεφάλαιο χρήσεων 2008 και 2012.
Εκτός του ότι αναφέρεται και σε αύξηση Μ.Κ ανώνυμης στήν οποία δεν υπήρχε τεκμήριο με τον 2238/94.(το αναφέρω ως επιπλέον στοιχείο)
Οι αυξήσεις κεφαλαίου ήταν γνωστές στις αρχές από τις τραπεζικές καταθέσεις –εντός Ελλάδος – από τα ΦΕΚ και από την εφορία (καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφ.).

Δηλαδή τροποποιεί τις δηλώσεις με στοιχεία που ήτα ήδη γνωστά αναδρομικά και σε παραγεγραμένες χρήσεις.

Κατα΄την γνώμη μου δεν αποτελούν ΝΕΟ στοιχείο (υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ ) και δεν μπορεί να τα επικαλεστεί η φορολογική αρχή πάντα για τά έτη τα οποία παραγράφηκαν.

NEO στοιχείο αποτελούν κυρίως οι καταθέσεις εξωτερικού κλπ.

Ακόμα και στην μία εκ ων εταιριών ΕΠΕ κατά τον τακτικό φορολογικό έλεγχο (χρήση 2009-2013) που ελέγχθηκαν οι αυξήσεις δεν ειδοποιήθηκε ο φορολογούμενος να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εισοδήματος -Ε1-για να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στήν φορολογική του δήλωση και δεν τροποποίησε το Ε1.
Σημειώνεται ότι υποβάλει κοινή δήλωση με τήν σύζυγο.

Παρακαλώ τήν γνώμη σας.