Φυσικό πρόσωπο μόνιμος  κάτοικος  Ελλάδος ( όλο το χρόνο ) λαμβάνει σύνταξη στις  ΗΠΑ ( social banefit ) 23.000 $ για  τα οποία  δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ  λόγω χαμηλού εισοδήματος. Στην δήλωσή του θα συμπεριλάβει την σύνταξη της  ΗΠΑ  και  σε  ποιόν κωδικό του εντύπου Ε 1  .? Με ποια  ισοτιμία θα γίνει η μετατροπή  σε ευρώ ?