Φυσικό πρόσωπο μεσα στο 2014 μέχρι τον Αυγουστο ήταν μισθωτός και τέλος Αυγουστου έκανε έναρξη δραστηριότητας ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ παρέχοντας υπηρεσίες σε ιταλική εταιρία η οποία δεν έχει ιδρύσει εταιρία στην Ελλάδα.Τιμολογεί την Ιταλική εταιρία και υποβάλλει δηλώσεις ανακ.πίνακα ενδ.παρεχόμενων υπηρεσιών  Φ4.Το εισόδημα απο την ενδοκοινοτική παροχή πως θα δηλωθεί;Πρέπει να υποβληθεί και δήλωση Ε3;
Ευχαριστώ