ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.ΣΤΟ Ε2 ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ? Η ΜΕ ΤΟ 3% ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΤΩΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ