Ατομική επιχ/ση ενοικίασης αυτοκινήτων, πουλάει αυτοκίνητο-πάγιο σε ιδιώτη.Ερωτώ αν έχει υπεραξία και αν ναι πώς υπολογίζεται και ποια η διαδικασία;