Στο έτος 2018 εγινε διαγραφή απαίτησης από πελάτη μας στην Ιταλία για το ποσό 1.000.0000 ευρώ και επιβαρύναμε τα αποτελέσματα της χρήσης 2018.

Απο δικαστικής άποψης είχαν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες αλλά η εταιρεία αδυνατούσε οικονομικά να ανταπεξέλθει στους πιστωτές της και η εταιρεία μας για εσωτερικούς λόγους αποφάσισε να γίνει διαγραφή όλων των επισφαλειών .

Στην φορολογική δήλωση για το έτος 2018 έγινε αναμόρφωση ως λογιστική διαφορά εφόσον δεν εκπίπτει φορολογικά.

Α ) Το έτος 2019 λάβαμε επίσημη επιστολή από το δικηγόρο ότι η εταιρεία έκλεισε οριστικά λόγω χρεών και δυσκολιών.

Μπορούμε στην δήλωση για το έτος 2019 να αναμορφώσουμε αρνητικά το ποσό του 1.000.000 ευρώ .

Β) Αναγνωρίζεται μεταγενέστερα φορολογικά η ζημιά της διαγραφής απαίτησης?

Γ) Θα πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για το έτος 2018?

Δ) Αν το έτος 2019 λάβουμε κάποιο ποσό πχ 200.000 ευρώ απο τον πελάτη που έχει γίνει διαγραφή της απαίτηση θα πρέπει να φορολογηθεί το ποσό αυτό στην δήλωση 2019 ?