Σε ημεδαπή Ι.Κ.Ε συμμετέχουν : Ένα Φ.Π. με ποσοστό 20% & ένα Ν.Π. (Α.Ε.) με 80%. Οι μέτοχοι της Α.Ε. είναι δύο Φ.Π. και ο ένας εκ των δύο είναι & ο διαχειριστής της Ι.Κ.Ε.Από το Γ.Ε.ΜΗ έρχονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία των εταίρων της Ι.Κ.Ε. (τόσο του Φ.Π., όσο & του Ν.Π.). Για την περιγραφή των πραγματικών δικαιούχων της Α.Ε. έδωσα την επιλογή Προσθήκη νέου δικαιούχου , στη φόρμα Εισαγωγή/Επεξεργασία δικαιούχου επέλεξα Φυσικό πρόσωπο & στις Ιδιότητες δικαιούχου για μεν τον 1ο μέτοχο της Α.Ε. που είναι και ο διαχειριστής της Ι.Κ.Ε., επέλεξα την ιδιότητα Διαχειριστής , στο Είδος Τίτλου επέλεξα Χωρίς Τίτλο (δεδομένου ότι ΔΕΝ έχει ποσοστά στην Ι.Κ.Ε.),στο Είδος μέλους(βασική ιδιότητα), επέλεξα το Άλλη Ιδιότητα & επιλέγοντας
το Έλεγχος εταιρείας με άλλα μέσα περιέγραψα τη σχέση : Μέτοχος της συμμετέχουσας εταιρείας ....ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 50% και διαχειριστής της ..... IKE
Για τον 2ο μέτοχο της Α.Ε.επέλεξα την ιδιότητα Άλλη Ιδιότητα , στο Είδος Τίτλου επέλεξα Χωρίς Τίτλο (δεδομένου ότι ΔΕΝ έχει ποσοστά στην Ι.Κ.Ε.),στο Είδος μέλους(βασική ιδιότητα), επέλεξα το Άλλη Ιδιότητα & επιλέγοντας
το Έλεγχος εταιρείας με άλλα μέσα περιέγραψα τη σχέση : Μέτοχος της συμμετέχουσας εταιρείας ....ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 50% .

Είναι ορθή η απεικόνιση αυτή?