Για την εφαρμογή της ΑΑΔΕ όπου δηλώνεται ο πραγματικός δικαιούχος έχω τα παρακάτω ερωτήματα :

1) Ελληνική ΕΠΕ έχει μέτοχο Ιταλική ΕΠΕ η οποία έχει Ελληνικό ΑΦΜ . θα καταχωρήσει το αφμ της Ιταλικής ΕΠΕ ? Αν ναι θα πρέπει να κάνει δήλωση και η Ιταλική Επε όπου έχει αφμ ελληνικό αλά είναι καταχωρημένη στο Μητρώο χωρίς δραστηριότητας όπου θα δηλώσει το φυσικό πρόσωπο που είναι πραγματικός δικαιούχος ???

2) Στην παραπάνω περίπτωση αν η Ιταλική ΕΠΕ δεν έχει ελληνικό αφμ θα πρέπει να βγάλει προκειμένου να μπορέσει να δηλώσει τον πραγματικό δικαιούχο έλληνα ή αλλοδαπό ???

3) Υποκατάστημα Αλλοδαπής με έδρα της ΗΠΑ όπου στης ΗΠΑ κατέχει της μετοχές Έλληνας ποιον θα δηλώσει ως πραγματικό δικαιούχο .

4 ) Στην σχετική νομολογία αναφέρετε πάντα το φυσικό πρόσωπο ενώ στην εφαρμογή του taxis προτείνεται ο δηλωμένος στο taxis μέτοχος όπου υπάρχει αφμ και μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο . Οι δηλώσεις θα σταματούν στο Νομικό ή επιβάλετε να υποβληθούν δηλώσεις μέχρι να φτάσουμε στο φυσικό πρόσωπο ???

Συμπερασματικά όταν πριν το φυσικό πρόσωπο υπάρχει πυραμίδα εταιρειών Ελληνικών και ξένων πως θα φτάσουμε στο φυσικό πρόσωπο ??