Ποίος είναι ο πραγματικός δικαιούχους στις περιπτώσεις συλλογών και σωματίων (αθλητικών, πολιτιστικών κλπ) ;