Σύμφωνα με το άρθρο 71γ του ν.4172/2013,όπως προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν.4512/2018, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (συμπεριλαμβανομένου και του Ν.3299/2004, όπως αναφέρεται και σε άρθρο του κ.Κριαρά , περιοδικό Epsilon 7, τεύχος 2018 ) και αφορά ανώνυμες μη εισηγμένες καθώς και ΕΠΕ. Εμείς πραγματοποιήσαμε αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 3299/204 όντας ΑΕ , αλλά σήμερα ήμαστε ΙΚΕ (από 10/2016) και θέλουμε σήμερα να τα κεφαλαιοποιήσουμε. Το ερώτημα είναι αν το παραπάνω άρθρο ισχύει και για ΙΚΕ και αν όχι αν θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση του άρθρου αυτού λόγω του γεγονότος που σας ανέφερα και πιο πάνω (όντας ΑΕ όταν έγιναν τα αφορολόγητα).