Εταιρία ενοικίασης δωματίων έχει φέρει παραστατικό Booking , πάνω στο οποίο δεν αναφέρεται το ΑΦΜ τηε εταιρίας. Αναγράφεται μόνο η επωνυμία, διεύθυνση κλπ...

Θα πρέπει να καταχωρηθεί κανονικά και να σταλεί το VIES; Η θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση;